Systeembeveiliging

Is uw data cyber proof?
Besteed uw budget aan preventie, niet aan losgeld

Cyberaanvallen. Het is niet echt een onderwerp waar je dagelijks aan denkt, of wílt denken. Toch is het iets waar je voortdurend alert op moet zijn, want het overkomt niet alleen anderen …

Preventie
Goede preventie is het meest effectieve wapen tegen aanvallen van buitenaf. Door voldoende, en vooral de juiste maatregelen te nemen bent u het best beveiligd. Het is geen 100% garantie dat het u niet overkomt. Wel de garantie dat u er alles aan gedaan hebt.

Beoordeling en Optimalisatie van uw bestaande IT-systeem

Wij kunnen u hiermee helpen, met:

De Cyber-scan
Hierbij lichten we uw IT specifiek door op kwetsbaarheden en onveiligheden. Daarbij kijken we niet alleen naar de apparatuur en de instellingen – maar bijvoorbeeld ook naar laptopgebruik van medewerkers buiten het bedrijf.

Verder beoordelen/controleren we:

 • de antivirus software/ instellingen
 • de firewalls
 • de cloud-integratie
 • de back-up faciliteiten

Cyber-training voor medewerkers
Door uw medewerkers te leren hoe ze veilig online werken, en ze te wijzen op mogelijke ‘gebruikerslekken’, zijn ze alerter op, en bewuster van de gevaren. Onze trainingen zijn praktische workshops waar de nadruk ligt op preventie, bewustzijn en herkenning. Met simulaties laten we zien hoe ze moeten reageren bij een mogelijke cyberaanval.

Herstel bij een Cyber aanval/ Cryptelocker/ Ransomware attack
Gebeurt het dan toch, dan is het van belang dat u de juiste weg bewandelt. Op internet zijn gratis tools te vinden die beloven om de gijzelsoftware op te heffen. Dat is best risicovol. Beter is het om een specialist in te huren die vaker met dit bijltje geha(c)kt heeft. Want bij het herstellen zijn snelheid en een planmatig aanpak essentieel. Omdat wij hier ervaring mee hebben kunnen we u helpen. We nemen de regie en coördineren de uitvoering. Samen lossen we het probleem zo snel mogelijk op. U kunt zich bezighouden met de communicatie naar medewerkers en klanten. Wij doen de rest.

Wat te doen bij een Ransomware aanval

 • Het beveiligingslek zoeken en dichten
 • Instrueren van de medewerkers
 • Op de hoogte brengen van opdrachtgevers en klanten
 • Back-ups gereedmaken voor restore
 • Begeleid en gecontroleerd opstarten

Een betrouwbare Back-up is de sleutel tot de oplossing
Bij een hack of gijzeling bepaalt de kwaliteit van de laatste back-up of het probleem succesvol opgelost kan worden. Onze service richt zich daarom ook op:

 • back-up systemen
 • back-up routines
 • back-up checks

Specialistisch Crypto Team
Binnen Elements IT hebben we crypto-specialisten. Dit zijn ervaren software-engineers die bij een hack de schade weten te beperken.