Back-up

Als organisatie ben je vaak afhankelijk van IT systemen voor (kritieke)bedrijfsprocessen en voor het opslaan van data. Wanneer deze bedrijfsprocessen verstoort raken of belangrijke data verloren gaat kan dit grote gevolgen hebben voor een organisatie. Om deze reden is het hebben van een back-up van groot belang en is het belangrijk dat de kwaliteit van de back-up op orde is.

Adviezen

Hoe maak je een kwalitatief goede back-up? De adviezen hebben we voor je op een rijtje gezet. 

Wat is een back-up?
Wanneer we praten over een back-up hebben we het eigenlijk over het maken van een kopie van de originele data die opgeslagen staat op een apparaat. Mocht er wat gebeuren met het origineel dan ben je daar niet meer volledig van afhankelijk en kun je dit door middel van de back-up weer herstellen. Doordat we steeds meer opslag nodig hebben voor onze data groeit ook de opslag die nodig is voor de kopie van deze data. Aanbieders van back-up software gebruiken om deze reden steeds nieuwere technieken om een kopie van al deze data te kunnen maken waar bijvoorbeeld de Cloud een steeds grotere rol in speelt om een kopie op een andere locatie op te slaan.

Handleidingen

Een aantal instructies van veel gebruikte platformen om een back-up te maken.

Risico’s
Om er voor te zorgen dat belangrijke data en systemen niet verloren gaan is het belangrijk om een back-up te hebben. Het nut van een back-up merk je in de praktijk vaak alleen wanneer een incident optreedt met dataverlies als gevolg. Om deze reden wordt een back-up soms alleen gezien als een vervelende kostenpost met als gevolg dat er niet altijd voldoende aandacht aan wordt besteed. Dit kan er voor zorgen dat een back-up niet voldoet wanneer je deze nodig hebt. Welke risico’s kun je verkleinen of verhelpen met behulp van een back-up?

Ransomware

Virussen en Malware kunnen er voor zorgen dat bestanden worden aangepast of verwijderd. Daarnaast kunnen ze er voor zorgen dat volledige servers of computers niet meer werken. Met name Ransomware is de laatste jaren veel in het nieuws en zorgt er voor dat bestanden versleuteld worden. Op dat moment is een  back-up vaak de enige toevlucht om zonder het betalen van losgeld weer te kunnen beschikken over de data en systemen. Dit soort dreigingen kunnen vaak in een korte tijd meerdere systemen binnen een netwerk treffen wat er voor kan zorgen dat er veel data moet worden terug gezet uit een back-up.

Storingen

Hardware zoals laptops, servers of diensten van Cloud leveranciers waar jouw bestanden en applicaties op draaien kunnen op verschillende lagen een (onverwachte) storing krijgen waardoor dataverlies optreed. Als voorbeeld kan je denken aan een harddisk die kapot gaat en daardoor de data niet meer te benaderen is. Het is in het voorbeeld van een harddisk belangrijk om te onthouden dat een harddisk in een zogenaamde RAID (1 of meerdere harde schijven die gespiegeld staan) opstelling niet als back-up kan worden gezien. Ook is het belangrijk om er voor te zorgen dat je in een dergelijk geval een volledig systeem kan terugzetten uit een back-up en niet alleen de bestanden zodat naast de toegang tot bestanden bijbehorende applicaties ook weer toegankelijk zijn.

Brand

Wanneer er brand optreedt in een bedrijfspand kan dit ook ICT apparatuur treffen. Ondanks dat veel organisatie hun data verplaatsen naar de Cloud zie je toch vaak dat er nog veel data op kantoor wordt opgeslagen. Het is bij een risico als brand belangrijk om te beseffen dat een back-up ook op een andere locatie opgeslagen dient te worden.

Menselijke fout

Wanneer een medewerker per ongeluk bestanden verwijdert is dat misschien niet altijd direct duidelijk. Vaak wordt dit pas maanden later vast gesteld. Hierbij is het belangrijk dat een back-up ver genoeg in de geschiedenis terug kan. De zogenaamde “retentie” waar je bepaald hoe ver een back-up terug kan in de geschiedenis is hier belangrijk.